Překlady Sezemice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sezemice

Překlad Sezemice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sezemice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sezemice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sezemice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sezemice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Sezemice: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy

Právní překlady Sezemice: Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Sezemice: Průvodce, Webové stránky, Letáky, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Technické překlady Sezemice: Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text

Soudní překlady, úřední překlady Sezemice: Rozsudek, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Stanovy, Živnostenský list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Úmrtní list, Notářský zápis, Revizní zpráva, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Oddací list, Certifikát, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Všeobecné překlady Sezemice: Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sezemice, Korektura Sezemice, Odborné překlady Sezemice, Právní překlady Sezemice, Překladatelská agentura Sezemice, Soudní překladatel Sezemice, Soudní překlady Sezemice, Technické překlady Sezemice, Tlumočení Sezemice, Překlady fancouzštiny Sezemice, Překlady italštiny Sezemice, Překlady maďarštiny Sezemice, Překlady španělštiny Sezemice, Překlady ukrajinštiny Sezemice