Překlady Šenov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Šenov

Překlad Šenov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Šenov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Šenov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Šenov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Šenov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Šenov: Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití, Certifikát, Revizní zpráva, Technologické postupy

Všeobecné překlady Šenov: Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Email, Bakalářské práce

Právní překlady Šenov: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo

Prezentační překlady Šenov: Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Prezentace, Reklama, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, PPC reklama

Ekonomické překlady Šenov: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Šenov: Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Diplom, Pracovní smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Vysvědčení, Certifikát, Plná moc, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Rozsudek, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Úmrtní list, Revizní zpráva, Rodný list, Apostila, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Šenov, Korektura Šenov, Odborné překlady Šenov, Právní překlady Šenov, Překladatelská agentura Šenov, Soudní překladatel Šenov, Soudní překlady Šenov, Technické překlady Šenov, Tlumočení Šenov, Překlady fancouzštiny Šenov, Překlady italštiny Šenov, Překlady maďarštiny Šenov, Překlady španělštiny Šenov, Překlady ukrajinštiny Šenov