Překlady Semily

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Semily

Překlad Semily

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Semily.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Semily

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Semily bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Semily nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Semily: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů

Právní překlady Semily: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Semily: Firemní korespondence, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Semily: Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Vysvědčení, Apostila, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Vysvědčení, Certifikát, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Rodný list, Oddací list, Průkaz totožnosti, Odvolání, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Norma

Technické překlady Semily: Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Norma, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Semily: Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Knihy, Letáky, Reklama, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Semily, Korektura Semily, Odborné překlady Semily, Právní překlady Semily, Překladatelská agentura Semily, Soudní překladatel Semily, Soudní překlady Semily, Technické překlady Semily, Tlumočení Semily, Překlady fancouzštiny Semily, Překlady italštiny Semily, Překlady maďarštiny Semily, Překlady španělštiny Semily, Překlady ukrajinštiny Semily