Překlady Sedlice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sedlice

Překlad Sedlice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sedlice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sedlice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sedlice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sedlice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Sedlice: Videa, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Abstrakt, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence

Technické překlady Sedlice: Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Sedlice: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Rozsudek, Notářský zápis, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Rodný list, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Živnostenský list, Odvolání, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Stanovy, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc

Právní překlady Sedlice: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady Sedlice: Akcie, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Sedlice: Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sedlice, Korektura Sedlice, Odborné překlady Sedlice, Právní překlady Sedlice, Překladatelská agentura Sedlice, Soudní překladatel Sedlice, Soudní překlady Sedlice, Technické překlady Sedlice, Tlumočení Sedlice, Překlady fancouzštiny Sedlice, Překlady italštiny Sedlice, Překlady maďarštiny Sedlice, Překlady španělštiny Sedlice, Překlady ukrajinštiny Sedlice , Překlady arabštiny Sedlice, Překlady běloruštiny Sedlice, Překlady bulharštiny Sedlice, Překlady chorvatštiny Sedlice, Překlady danštiny Sedlice, Překlady estonštiny Sedlice, Překlady finštiny Sedlice, Překlady holandštiny Sedlice, Překlady japonštiny Sedlice, Překlady litevštiny Sedlice, Překlady lotyštiny Sedlice, Překlady norštiny Sedlice, Překlady portugalštiny Sedlice, Překlady řečtiny Sedlice, Překlady rumunštiny Sedlice, Překlady slovinštiny Sedlice, Překlady srbštiny Sedlice, Překlady švédštiny Sedlice, Překlady turečtiny Sedlice