Překlady Sedlec-Prčice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sedlec-Prčice

Překlad Sedlec-Prčice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sedlec-Prčice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sedlec-Prčice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sedlec-Prčice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sedlec-Prčice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Sedlec-Prčice: Prezentace, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Katalog, Webové stránky

Ekonomické překlady Sedlec-Prčice: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Sedlec-Prčice: Pracovní smlouva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Stanovy, Notářský zápis, Vysvědčení, Společenská smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Plná moc, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Diplom, Rodný list, Apostila, Potvrzení o studiu

Právní překlady Sedlec-Prčice: Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Sedlec-Prčice: Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Dopis, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Životopisy, Videa

Technické překlady Sedlec-Prčice: Odborný text, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sedlec-Prčice, Korektura Sedlec-Prčice, Odborné překlady Sedlec-Prčice, Právní překlady Sedlec-Prčice, Překladatelská agentura Sedlec-Prčice, Soudní překladatel Sedlec-Prčice, Soudní překlady Sedlec-Prčice, Technické překlady Sedlec-Prčice, Tlumočení Sedlec-Prčice, Překlady fancouzštiny Sedlec-Prčice, Překlady italštiny Sedlec-Prčice, Překlady maďarštiny Sedlec-Prčice, Překlady španělštiny Sedlec-Prčice, Překlady ukrajinštiny Sedlec-Prčice