Překlady Sedlčany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sedlčany

Překlad Sedlčany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sedlčany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sedlčany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sedlčany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sedlčany nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Sedlčany: Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace

Technické překlady Sedlčany: Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Příručka, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Odborný text

Všeobecné překlady Sedlčany: Vědecké práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Novinové články, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Sedlčany: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení

Prezentační překlady Sedlčany: Billboardy a plakáty, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Katalog, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Sedlčany: Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Stanovy, Odvolání, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Úmrtní list, Plná moc, Zakladatelská listina, Norma, Apostila, Průkaz totožnosti, Oddací list, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sedlčany, Korektura Sedlčany, Odborné překlady Sedlčany, Právní překlady Sedlčany, Překladatelská agentura Sedlčany, Soudní překladatel Sedlčany, Soudní překlady Sedlčany, Technické překlady Sedlčany, Tlumočení Sedlčany, Překlady fancouzštiny Sedlčany, Překlady italštiny Sedlčany, Překlady maďarštiny Sedlčany, Překlady španělštiny Sedlčany, Překlady ukrajinštiny Sedlčany