Překlady Seč

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Seč

Překlad Seč

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Seč.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Seč

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Seč bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Seč nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Seč: Certifikát, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Manuál

Všeobecné překlady Seč: Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Seč: Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Reklama, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Tiskoviny

Právní překlady Seč: Smlouva, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Dokumenty, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Seč: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Seč: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Společenská smlouva, Certifikát, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Norma, Vysvědčení, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Rodný list, Odvolání, Apostila, Živnostenský list, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Seč, Korektura Seč, Odborné překlady Seč, Právní překlady Seč, Překladatelská agentura Seč, Soudní překladatel Seč, Soudní překlady Seč, Technické překlady Seč, Tlumočení Seč, Překlady fancouzštiny Seč, Překlady italštiny Seč, Překlady maďarštiny Seč, Překlady španělštiny Seč, Překlady ukrajinštiny Seč