Překlady Sázava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Sázava

Překlad Sázava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Sázava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Sázava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Sázava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Sázava nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Sázava: Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy

Ekonomické překlady Sázava: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Akcie, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy

Právní překlady Sázava: Obchodní právo, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Sázava: Letáky, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama, Webové stránky, Katalog, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Sázava: Certifikát, Vysvědčení, Společenská smlouva, Odvolání, Apostila, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Rozsudek, Notářský zápis, Revizní zpráva, Diplom, Norma, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Vysvědčení, Plná moc, Živnostenský list, Úmrtní list

Všeobecné překlady Sázava: Videa, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Sázava, Korektura Sázava, Odborné překlady Sázava, Právní překlady Sázava, Překladatelská agentura Sázava, Soudní překladatel Sázava, Soudní překlady Sázava, Technické překlady Sázava, Tlumočení Sázava, Překlady fancouzštiny Sázava, Překlady italštiny Sázava, Překlady maďarštiny Sázava, Překlady španělštiny Sázava, Překlady ukrajinštiny Sázava