Překlady Rychvald

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rychvald

Překlad Rychvald

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rychvald.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rychvald

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rychvald bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rychvald nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Rychvald: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Odborný text

Prezentační překlady Rychvald: PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Letáky

Ekonomické překlady Rychvald: Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Rychvald: Průkaz totožnosti, Stanovy, Vysvědčení, Odvolání, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Rozsudek, Vysvědčení, Oddací list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Certifikát

Všeobecné překlady Rychvald: Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Videa, Novinové články

Právní překlady Rychvald: Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rychvald, Korektura Rychvald, Odborné překlady Rychvald, Právní překlady Rychvald, Překladatelská agentura Rychvald, Soudní překladatel Rychvald, Soudní překlady Rychvald, Technické překlady Rychvald, Tlumočení Rychvald, Překlady fancouzštiny Rychvald, Překlady italštiny Rychvald, Překlady maďarštiny Rychvald, Překlady španělštiny Rychvald, Překlady ukrajinštiny Rychvald