Překlady Rumburk

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rumburk

Překlad Rumburk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rumburk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rumburk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rumburk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rumburk nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Rumburk: Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě

Právní překlady Rumburk: Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Prezentační překlady Rumburk: Tiskoviny, Průvodce, Knihy, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články

Všeobecné překlady Rumburk: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis

Ekonomické překlady Rumburk: Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů

Soudní překlady, úřední překlady Rumburk: Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Plná moc, Diplom, Notářský zápis, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rodný list, Oddací list, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rumburk, Korektura Rumburk, Odborné překlady Rumburk, Právní překlady Rumburk, Překladatelská agentura Rumburk, Soudní překladatel Rumburk, Soudní překlady Rumburk, Technické překlady Rumburk, Tlumočení Rumburk, Překlady fancouzštiny Rumburk, Překlady italštiny Rumburk, Překlady maďarštiny Rumburk, Překlady španělštiny Rumburk, Překlady ukrajinštiny Rumburk