Překlady Rudolfov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rudolfov

Překlad Rudolfov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rudolfov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rudolfov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rudolfov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rudolfov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Rudolfov: Obchodní podmínky, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba

Technické překlady Rudolfov: Revizní zpráva, Manuál, Norma, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Příručka, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Rudolfov: Email, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy

Prezentační překlady Rudolfov: Průvodce, Letáky, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny

Ekonomické překlady Rudolfov: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Rudolfov: Rodný list, Soudní žaloba, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Certifikát, Rozsudek, Oddací list, Plná moc, Odvolání, Vysvědčení, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Diplom, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rudolfov, Korektura Rudolfov, Odborné překlady Rudolfov, Právní překlady Rudolfov, Překladatelská agentura Rudolfov, Soudní překladatel Rudolfov, Soudní překlady Rudolfov, Technické překlady Rudolfov, Tlumočení Rudolfov, Překlady fancouzštiny Rudolfov, Překlady italštiny Rudolfov, Překlady maďarštiny Rudolfov, Překlady španělštiny Rudolfov, Překlady ukrajinštiny Rudolfov