Překlady Rudná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rudná

Překlad Rudná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rudná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rudná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rudná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rudná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Rudná: Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Manuál, Technická zpráva

Právní překlady Rudná: Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Rudná: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Rudná: Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články

Prezentační překlady Rudná: Knihy, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Letáky, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Rudná: Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Stanovy, Odvolání, Soudní žaloba, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Revizní zpráva, Norma, Společenská smlouva, Úmrtní list, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rudná, Korektura Rudná, Odborné překlady Rudná, Právní překlady Rudná, Překladatelská agentura Rudná, Soudní překladatel Rudná, Soudní překlady Rudná, Technické překlady Rudná, Tlumočení Rudná, Překlady fancouzštiny Rudná, Překlady italštiny Rudná, Překlady maďarštiny Rudná, Překlady španělštiny Rudná, Překlady ukrajinštiny Rudná