Překlady Roudnice nad Labem

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Roudnice nad Labem

Překlad Roudnice nad Labem

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Roudnice nad Labem.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Roudnice nad Labem

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Roudnice nad Labem bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Roudnice nad Labem nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Roudnice nad Labem: Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Roudnice nad Labem: Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama

Všeobecné překlady Roudnice nad Labem: Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Videa, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Novinové články

Právní překlady Roudnice nad Labem: Obchodní právo, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Dokumenty, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Smluvní dokumentace

Technické překlady Roudnice nad Labem: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Norma, Manuál, Certifikát, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Roudnice nad Labem: Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Zakladatelská listina, Norma, Oddací list, Diplom, Revizní zpráva, Apostila, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Úmrtní list, Plná moc, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Roudnice nad Labem, Korektura Roudnice nad Labem, Odborné překlady Roudnice nad Labem, Právní překlady Roudnice nad Labem, Překladatelská agentura Roudnice nad Labem, Soudní překladatel Roudnice nad Labem, Soudní překlady Roudnice nad Labem, Technické překlady Roudnice nad Labem, Tlumočení Roudnice nad Labem, Překlady fancouzštiny Roudnice nad Labem, Překlady italštiny Roudnice nad Labem, Překlady maďarštiny Roudnice nad Labem, Překlady španělštiny Roudnice nad Labem, Překlady ukrajinštiny Roudnice nad Labem