Překlady Rotava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rotava

Překlad Rotava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rotava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rotava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rotava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rotava nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Rotava: Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Norma, Certifikát, Technická zpráva, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Rotava: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy

Právní překlady Rotava: Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo

Prezentační překlady Rotava: Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Knihy, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Inzertní a PR články, Webové stránky

Všeobecné překlady Rotava: Diplomové práce, Email, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Rotava: Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Diplom, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Norma, Potvrzení o studiu, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Certifikát, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Plná moc, Oddací list, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rotava, Korektura Rotava, Odborné překlady Rotava, Právní překlady Rotava, Překladatelská agentura Rotava, Soudní překladatel Rotava, Soudní překlady Rotava, Technické překlady Rotava, Tlumočení Rotava, Překlady fancouzštiny Rotava, Překlady italštiny Rotava, Překlady maďarštiny Rotava, Překlady španělštiny Rotava, Překlady ukrajinštiny Rotava