Překlady Rokycany

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rokycany

Překlad Rokycany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rokycany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rokycany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rokycany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rokycany nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rokycany: Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Rokycany: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů

Technické překlady Rokycany: Norma, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Revizní zpráva

Prezentační překlady Rokycany: Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Rokycany: Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Email, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Rokycany: Revizní zpráva, Úmrtní list, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Oddací list, Plná moc, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Certifikát, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Vysvědčení, Notářský zápis, Stanovy, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rokycany, Korektura Rokycany, Odborné překlady Rokycany, Právní překlady Rokycany, Překladatelská agentura Rokycany, Soudní překladatel Rokycany, Soudní překlady Rokycany, Technické překlady Rokycany, Tlumočení Rokycany, Překlady fancouzštiny Rokycany, Překlady italštiny Rokycany, Překlady maďarštiny Rokycany, Překlady španělštiny Rokycany, Překlady ukrajinštiny Rokycany , Překlady arabštiny Rokycany, Překlady běloruštiny Rokycany, Překlady bulharštiny Rokycany, Překlady chorvatštiny Rokycany, Překlady danštiny Rokycany, Překlady estonštiny Rokycany, Překlady finštiny Rokycany, Překlady holandštiny Rokycany, Překlady japonštiny Rokycany, Překlady litevštiny Rokycany, Překlady lotyštiny Rokycany, Překlady norštiny Rokycany, Překlady portugalštiny Rokycany, Překlady řečtiny Rokycany, Překlady rumunštiny Rokycany, Překlady slovinštiny Rokycany, Překlady srbštiny Rokycany, Překlady švédštiny Rokycany, Překlady turečtiny Rokycany