Překlady Řevnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Řevnice

Překlad Řevnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Řevnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Řevnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Řevnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Řevnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Řevnice: Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Email, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Dopis, Překlady webových stránek

Právní překlady Řevnice: Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty

Technické překlady Řevnice: Příručka, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy

Ekonomické překlady Řevnice: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie, Účetní uzávěrky

Soudní překlady, úřední překlady Řevnice: Vysvědčení, Vysvědčení, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Rozsudek, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Apostila, Revizní zpráva, Rodný list, Oddací list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba

Prezentační překlady Řevnice: Billboardy a plakáty, Knihy, Webové stránky, Katalog, Letáky, Prezentace, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Řevnice, Korektura Řevnice, Odborné překlady Řevnice, Právní překlady Řevnice, Překladatelská agentura Řevnice, Soudní překladatel Řevnice, Soudní překlady Řevnice, Technické překlady Řevnice, Tlumočení Řevnice, Překlady fancouzštiny Řevnice, Překlady italštiny Řevnice, Překlady maďarštiny Řevnice, Překlady španělštiny Řevnice, Překlady ukrajinštiny Řevnice