Překlady Rejštejn

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rejštejn

Překlad Rejštejn

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rejštejn.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rejštejn

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rejštejn bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rejštejn nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Rejštejn: Dokumenty, Žaloba, Odvolání, Občanské právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smlouva

Technické překlady Rejštejn: Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Odborný text, Návod k obsluze, Technická zpráva, Příručka, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Norma

Ekonomické překlady Rejštejn: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Akcie, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy

Všeobecné překlady Rejštejn: Novinové články, Abstrakt, Dopis, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Email

Soudní překlady, úřední překlady Rejštejn: Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Diplom, Notářský zápis, Certifikát, Úmrtní list, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Odvolání, Oddací list, Pracovní smlouva, Rodný list, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Živnostenský list, Norma, Zakladatelská listina, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku

Prezentační překlady Rejštejn: Průvodce, Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Prezentace, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rejštejn, Korektura Rejštejn, Odborné překlady Rejštejn, Právní překlady Rejštejn, Překladatelská agentura Rejštejn, Soudní překladatel Rejštejn, Soudní překlady Rejštejn, Technické překlady Rejštejn, Tlumočení Rejštejn, Překlady fancouzštiny Rejštejn, Překlady italštiny Rejštejn, Překlady maďarštiny Rejštejn, Překlady španělštiny Rejštejn, Překlady ukrajinštiny Rejštejn , Překlady arabštiny Rejštejn, Překlady běloruštiny Rejštejn, Překlady bulharštiny Rejštejn, Překlady chorvatštiny Rejštejn, Překlady danštiny Rejštejn, Překlady estonštiny Rejštejn, Překlady finštiny Rejštejn, Překlady holandštiny Rejštejn, Překlady japonštiny Rejštejn, Překlady litevštiny Rejštejn, Překlady lotyštiny Rejštejn, Překlady norštiny Rejštejn, Překlady portugalštiny Rejštejn, Překlady řečtiny Rejštejn, Překlady rumunštiny Rejštejn, Překlady slovinštiny Rejštejn, Překlady srbštiny Rejštejn, Překlady švédštiny Rejštejn, Překlady turečtiny Rejštejn