Překlady Ralsko

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ralsko

Překlad Ralsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ralsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ralsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ralsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ralsko nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Ralsko: Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Ralsko: Technologické postupy, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Návod k použití

Ekonomické překlady Ralsko: Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Ralsko: Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky

Všeobecné překlady Ralsko: Novinové články, Abstrakt, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Email, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Soudní překlady, úřední překlady Ralsko: Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Diplom, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Odvolání, Průkaz totožnosti, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Oddací list, Certifikát, Rozsudek, Stanovy, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Ralsko, Korektura Ralsko, Odborné překlady Ralsko, Právní překlady Ralsko, Překladatelská agentura Ralsko, Soudní překladatel Ralsko, Soudní překlady Ralsko, Technické překlady Ralsko, Tlumočení Ralsko, Překlady fancouzštiny Ralsko, Překlady italštiny Ralsko, Překlady maďarštiny Ralsko, Překlady španělštiny Ralsko, Překlady ukrajinštiny Ralsko