Překlady Rájec-Jestřebí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rájec-Jestřebí

Překlad Rájec-Jestřebí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rájec-Jestřebí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rájec-Jestřebí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rájec-Jestřebí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rájec-Jestřebí nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Rájec-Jestřebí: Návod k použití, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy

Právní překlady Rájec-Jestřebí: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smlouva

Ekonomické překlady Rájec-Jestřebí: Akcie, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Rájec-Jestřebí: Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Živnostenský list, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Vysvědčení, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Rozsudek, Notářský zápis, Rodný list, Norma, Certifikát, Úmrtní list, Diplom

Prezentační překlady Rájec-Jestřebí: Webové stránky, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Letáky, Reklama, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Rájec-Jestřebí: Překlady webových stránek, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Email, Firemní korespondence, Životopisy, Bakalářské práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rájec-Jestřebí, Korektura Rájec-Jestřebí, Odborné překlady Rájec-Jestřebí, Právní překlady Rájec-Jestřebí, Překladatelská agentura Rájec-Jestřebí, Soudní překladatel Rájec-Jestřebí, Soudní překlady Rájec-Jestřebí, Technické překlady Rájec-Jestřebí, Tlumočení Rájec-Jestřebí, Překlady fancouzštiny Rájec-Jestřebí, Překlady italštiny Rájec-Jestřebí, Překlady maďarštiny Rájec-Jestřebí, Překlady španělštiny Rájec-Jestřebí, Překlady ukrajinštiny Rájec-Jestřebí