Překlady Radnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Radnice

Překlad Radnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Radnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Radnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Radnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Radnice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Radnice: Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Radnice: Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Všeobecné překlady Radnice: Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa

Ekonomické překlady Radnice: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Akcie

Prezentační překlady Radnice: Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Reklama, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Radnice: Odvolání, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Úmrtní list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Apostila, Potvrzení o studiu, Stanovy, Živnostenský list, Rozsudek, Pracovní smlouva, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Radnice, Korektura Radnice, Odborné překlady Radnice, Právní překlady Radnice, Překladatelská agentura Radnice, Soudní překladatel Radnice, Soudní překlady Radnice, Technické překlady Radnice, Tlumočení Radnice, Překlady fancouzštiny Radnice, Překlady italštiny Radnice, Překlady maďarštiny Radnice, Překlady španělštiny Radnice, Překlady ukrajinštiny Radnice