Překlady Rabí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Rabí

Překlad Rabí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Rabí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Rabí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Rabí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Rabí nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Rabí: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Akcie, Rozvahy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Právní překlady Rabí: Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Rabí: Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Diplomové práce

Prezentační překlady Rabí: PPC reklama, Tiskoviny, Letáky, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Průvodce, Knihy, Reklama

Technické překlady Rabí: Certifikát, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Návod k použití, Norma

Soudní překlady, úřední překlady Rabí: Osvědčení o registraci k dani, Norma, Certifikát, Stanovy, Revizní zpráva, Odvolání, Rodný list, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Apostila, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Soudní žaloba, Diplom, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Rabí, Korektura Rabí, Odborné překlady Rabí, Právní překlady Rabí, Překladatelská agentura Rabí, Soudní překladatel Rabí, Soudní překlady Rabí, Technické překlady Rabí, Tlumočení Rabí, Překlady fancouzštiny Rabí, Překlady italštiny Rabí, Překlady maďarštiny Rabí, Překlady španělštiny Rabí, Překlady ukrajinštiny Rabí