Překlady Pyšely

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pyšely

Překlad Pyšely

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pyšely.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pyšely

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pyšely bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pyšely nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Pyšely: Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma

Právní překlady Pyšely: Obchodní podmínky, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba

Prezentační překlady Pyšely: Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Reklama, Webové stránky, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Letáky, Průvodce

Všeobecné překlady Pyšely: Email, Novinové články, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Videa, Dopis, Životopisy, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Pyšely: Potvrzení o studiu, Rodný list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Stanovy, Průkaz totožnosti, Norma, Plná moc, Živnostenský list, Pracovní smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Diplom, Společenská smlouva, Oddací list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Pyšely: Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Rozvahy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pyšely, Korektura Pyšely, Odborné překlady Pyšely, Právní překlady Pyšely, Překladatelská agentura Pyšely, Soudní překladatel Pyšely, Soudní překlady Pyšely, Technické překlady Pyšely, Tlumočení Pyšely, Překlady fancouzštiny Pyšely, Překlady italštiny Pyšely, Překlady maďarštiny Pyšely, Překlady španělštiny Pyšely, Překlady ukrajinštiny Pyšely