Překlady Protivín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Protivín

Překlad Protivín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Protivín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Protivín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Protivín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Protivín nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Protivín: Email, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Videa, Bakalářské práce

Ekonomické překlady Protivín: Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Výroční zprávy, Akcie, Výběrová řízení

Právní překlady Protivín: Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty

Technické překlady Protivín: Návod k obsluze, Norma, Revizní zpráva, Příručka, Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál

Soudní překlady, úřední překlady Protivín: Norma, Průkaz totožnosti, Diplom, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Rodný list, Odvolání, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Oddací list, Vysvědčení, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Certifikát, Společenská smlouva, Notářský zápis, Apostila, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Revizní zpráva

Prezentační překlady Protivín: Inzertní a PR články, PPC reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Prezentace, Knihy, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Protivín, Korektura Protivín, Odborné překlady Protivín, Právní překlady Protivín, Překladatelská agentura Protivín, Soudní překladatel Protivín, Soudní překlady Protivín, Technické překlady Protivín, Tlumočení Protivín, Překlady fancouzštiny Protivín, Překlady italštiny Protivín, Překlady maďarštiny Protivín, Překlady španělštiny Protivín, Překlady ukrajinštiny Protivín