Překlady Prostějov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Prostějov

Překlad Prostějov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Prostějov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Prostějov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Prostějov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Prostějov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Prostějov: Směrnice EU, Odvolání, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty

Technické překlady Prostějov: Norma, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Technická zpráva, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Prostějov: Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Prezentace, Reklama, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny

Všeobecné překlady Prostějov: Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Novinové články, Videa

Ekonomické překlady Prostějov: Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Prostějov: Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Plná moc, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Stanovy, Pracovní smlouva, Oddací list, Apostila, Revizní zpráva, Živnostenský list, Rodný list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Rozsudek, Odvolání

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Prostějov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Prostějov, Korektura Prostějov, Odborné překlady Prostějov, Právní překlady Prostějov, Překladatelská agentura Prostějov, Soudní překladatel Prostějov, Soudní překlady Prostějov, Technické překlady Prostějov, Tlumočení Prostějov, Překlady fancouzštiny Prostějov, Překlady italštiny Prostějov, Překlady maďarštiny Prostějov, Překlady španělštiny Prostějov, Překlady ukrajinštiny Prostějov, Překlady arabštiny Prostějov, Překlady běloruštiny Prostějov, Překlady bulharštiny Prostějov, Překlady chorvatštiny Prostějov, Překlady danštiny Prostějov, Překlady estonštiny Prostějov, Překlady finštiny Prostějov, Překlady holandštiny Prostějov, Překlady japonštiny Prostějov, Překlady litevštiny Prostějov, Překlady lotyštiny Prostějov, Překlady norštiny Prostějov, Překlady portugalštiny Prostějov, Překlady řečtiny Prostějov, Překlady rumunštiny Prostějov, Překlady slovinštiny Prostějov, Překlady srbštiny Prostějov, Překlady švédštiny Prostějov, Překlady turečtiny Prostějov, Překlady angličtiny Prostějov, Překlady ruštiny Prostějov, Překlady polštiny Prostějov, Překlady němčiny Prostějov