Překlady Přibyslav

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přibyslav

Překlad Přibyslav

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přibyslav.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přibyslav

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přibyslav bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přibyslav nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Přibyslav: Obchodní právo, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba

Prezentační překlady Přibyslav: Letáky, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, PPC reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Přibyslav: Účetní výkazy, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy

Technické překlady Přibyslav: Revizní zpráva, Návod k použití, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze

Všeobecné překlady Přibyslav: Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Přibyslav: Potvrzení o studiu, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Apostila, Plná moc, Stanovy, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Oddací list, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přibyslav, Korektura Přibyslav, Odborné překlady Přibyslav, Právní překlady Přibyslav, Překladatelská agentura Přibyslav, Soudní překladatel Přibyslav, Soudní překlady Přibyslav, Technické překlady Přibyslav, Tlumočení Přibyslav, Překlady fancouzštiny Přibyslav, Překlady italštiny Přibyslav, Překlady maďarštiny Přibyslav, Překlady španělštiny Přibyslav, Překlady ukrajinštiny Přibyslav