Překlady Přeštice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přeštice

Překlad Přeštice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přeštice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přeštice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přeštice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přeštice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Přeštice: Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití, Příručka, Technologické postupy, Návod k obsluze, Norma, Certifikát, Revizní zpráva

Právní překlady Přeštice: Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Žaloba, Dokumenty, Odvolání

Ekonomické překlady Přeštice: Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Přeštice: Stanovy, Apostila, Živnostenský list, Rozsudek, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Průkaz totožnosti, Oddací list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Certifikát, Rodný list, Soudní žaloba, Norma, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Společenská smlouva, Diplom

Prezentační překlady Přeštice: Billboardy a plakáty, Reklama, Knihy, Průvodce, Letáky, Webové stránky, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog

Všeobecné překlady Přeštice: Vědecké práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Dopis, Videa, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přeštice, Korektura Přeštice, Odborné překlady Přeštice, Právní překlady Přeštice, Překladatelská agentura Přeštice, Soudní překladatel Přeštice, Soudní překlady Přeštice, Technické překlady Přeštice, Tlumočení Přeštice, Překlady fancouzštiny Přeštice, Překlady italštiny Přeštice, Překlady maďarštiny Přeštice, Překlady španělštiny Přeštice, Překlady ukrajinštiny Přeštice