Překlady Přebuz

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Přebuz

Překlad Přebuz

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Přebuz.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Přebuz

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Přebuz bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Přebuz nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Přebuz: Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy

Právní překlady Přebuz: Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace

Technické překlady Přebuz: Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Norma, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Přebuz: Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Knihy

Všeobecné překlady Přebuz: Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Novinové články, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Přebuz: Společenská smlouva, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rodný list, Norma, Rozsudek, Apostila, Soudní žaloba, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Odvolání, Diplom, Vysvědčení, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Stanovy, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Přebuz, Korektura Přebuz, Odborné překlady Přebuz, Právní překlady Přebuz, Překladatelská agentura Přebuz, Soudní překladatel Přebuz, Soudní překlady Přebuz, Technické překlady Přebuz, Tlumočení Přebuz, Překlady fancouzštiny Přebuz, Překlady italštiny Přebuz, Překlady maďarštiny Přebuz, Překlady španělštiny Přebuz, Překlady ukrajinštiny Přebuz