Překlady Postoloprty

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Postoloprty

Překlad Postoloprty

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Postoloprty.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Postoloprty

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Postoloprty bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Postoloprty nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Postoloprty: Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Technické překlady Postoloprty: Manuál, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva

Prezentační překlady Postoloprty: Reklama, Billboardy a plakáty, Knihy, PPC reklama, Katalog, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Webové stránky

Ekonomické překlady Postoloprty: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Postoloprty: Abstrakt, Životopisy, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Novinové články, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Postoloprty: Živnostenský list, Rozsudek, Notářský zápis, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Stanovy, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Norma, Plná moc, Rodný list, Apostila, Certifikát, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Oddací list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Postoloprty, Korektura Postoloprty, Odborné překlady Postoloprty, Právní překlady Postoloprty, Překladatelská agentura Postoloprty, Soudní překladatel Postoloprty, Soudní překlady Postoloprty, Technické překlady Postoloprty, Tlumočení Postoloprty, Překlady fancouzštiny Postoloprty, Překlady italštiny Postoloprty, Překlady maďarštiny Postoloprty, Překlady španělštiny Postoloprty, Překlady ukrajinštiny Postoloprty