Překlady Polná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Polná

Překlad Polná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Polná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Polná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Polná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Polná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Polná: Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Odborný text, Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Polná: Vysvědčení, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Revizní zpráva, Norma, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Apostila, Diplom, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Stanovy, Společenská smlouva, Rozsudek, Certifikát, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Plná moc, Odvolání

Ekonomické překlady Polná: Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie

Prezentační překlady Polná: Reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Letáky, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Katalog

Právní překlady Polná: Žaloba, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva

Všeobecné překlady Polná: Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Dopis

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Polná, Korektura Polná, Odborné překlady Polná, Právní překlady Polná, Překladatelská agentura Polná, Soudní překladatel Polná, Soudní překlady Polná, Technické překlady Polná, Tlumočení Polná, Překlady fancouzštiny Polná, Překlady italštiny Polná, Překlady maďarštiny Polná, Překlady španělštiny Polná, Překlady ukrajinštiny Polná