Překlady Pohořelice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pohořelice

Překlad Pohořelice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pohořelice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pohořelice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pohořelice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pohořelice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pohořelice: Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Příručka, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Návod k použití

Ekonomické překlady Pohořelice: Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Audity projektů

Právní překlady Pohořelice: Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Všeobecné překlady Pohořelice: Firemní korespondence, Vědecké práce, Životopisy, Novinové články, Videa, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Email, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt

Soudní překlady, úřední překlady Pohořelice: Apostila, Plná moc, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Certifikát, Rozsudek, Notářský zápis, Stanovy, Norma, Pracovní smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Úmrtní list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Rodný list, Odvolání

Prezentační překlady Pohořelice: Knihy, PPC reklama, Letáky, Katalog, Inzertní a PR články, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pohořelice, Korektura Pohořelice, Odborné překlady Pohořelice, Právní překlady Pohořelice, Překladatelská agentura Pohořelice, Soudní překladatel Pohořelice, Soudní překlady Pohořelice, Technické překlady Pohořelice, Tlumočení Pohořelice, Překlady fancouzštiny Pohořelice, Překlady italštiny Pohořelice, Překlady maďarštiny Pohořelice, Překlady španělštiny Pohořelice, Překlady ukrajinštiny Pohořelice