Překlady Poděbrady

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Poděbrady

Překlad Poděbrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Poděbrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Poděbrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Poděbrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Poděbrady nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Poděbrady: Tiskoviny, Letáky, Reklama, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Katalog, Průvodce

Technické překlady Poděbrady: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Norma, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití

Právní překlady Poděbrady: Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Poděbrady: Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Norma, Oddací list, Certifikát, Revizní zpráva, Rodný list, Notářský zápis, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Diplom, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Plná moc, Stanovy, Rozsudek

Ekonomické překlady Poděbrady: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Poděbrady: Firemní korespondence, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Abstrakt, Dopis, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Poděbrady“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Poděbrady, Korektura Poděbrady, Odborné překlady Poděbrady, Právní překlady Poděbrady, Překladatelská agentura Poděbrady, Soudní překladatel Poděbrady, Soudní překlady Poděbrady, Technické překlady Poděbrady, Tlumočení Poděbrady, Překlady fancouzštiny Poděbrady, Překlady italštiny Poděbrady, Překlady maďarštiny Poděbrady, Překlady španělštiny Poděbrady, Překlady ukrajinštiny Poděbrady, Překlady arabštiny Poděbrady, Překlady běloruštiny Poděbrady, Překlady bulharštiny Poděbrady, Překlady chorvatštiny Poděbrady, Překlady danštiny Poděbrady, Překlady estonštiny Poděbrady, Překlady finštiny Poděbrady, Překlady holandštiny Poděbrady, Překlady japonštiny Poděbrady, Překlady litevštiny Poděbrady, Překlady lotyštiny Poděbrady, Překlady norštiny Poděbrady, Překlady portugalštiny Poděbrady, Překlady řečtiny Poděbrady, Překlady rumunštiny Poděbrady, Překlady slovinštiny Poděbrady, Překlady srbštiny Poděbrady, Překlady švédštiny Poděbrady, Překlady turečtiny Poděbrady, Překlady angličtiny Poděbrady, Překlady ruštiny Poděbrady, Překlady polštiny Poděbrady, Překlady němčiny Poděbrady