Překlady Počátky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Počátky

Překlad Počátky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Počátky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Počátky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Počátky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Počátky nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Počátky: Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Technické překlady Počátky: Manuál, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Právní překlady Počátky: Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Počátky: Knihy, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama

Všeobecné překlady Počátky: Dopis, Firemní korespondence, Email, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Počátky: Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Apostila, Odvolání, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Certifikát, Plná moc, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Živnostenský list, Vysvědčení, Norma, Průkaz totožnosti, Stanovy, Rodný list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Revizní zpráva, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Počátky, Korektura Počátky, Odborné překlady Počátky, Právní překlady Počátky, Překladatelská agentura Počátky, Soudní překladatel Počátky, Soudní překlady Počátky, Technické překlady Počátky, Tlumočení Počátky, Překlady fancouzštiny Počátky, Překlady italštiny Počátky, Překlady maďarštiny Počátky, Překlady španělštiny Počátky, Překlady ukrajinštiny Počátky