Překlady Poběžovice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Poběžovice

Překlad Poběžovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Poběžovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Poběžovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Poběžovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Poběžovice nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Poběžovice: Daňové formuláře, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Audity projektů

Právní překlady Poběžovice: Smlouva, Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Poběžovice: Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Diplomové práce, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Poběžovice: Vysvědčení, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Odvolání, Zakladatelská listina, Apostila, Rodný list, Certifikát, Diplom, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Živnostenský list, Stanovy, Plná moc, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Norma, Vysvědčení, Notářský zápis

Prezentační překlady Poběžovice: Reklama, PPC reklama, Knihy, Průvodce, Prezentace, Katalog, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Poběžovice: Technologické postupy, Návod k použití, Manuál, Norma, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Poběžovice, Korektura Poběžovice, Odborné překlady Poběžovice, Právní překlady Poběžovice, Překladatelská agentura Poběžovice, Soudní překladatel Poběžovice, Soudní překlady Poběžovice, Technické překlady Poběžovice, Tlumočení Poběžovice, Překlady fancouzštiny Poběžovice, Překlady italštiny Poběžovice, Překlady maďarštiny Poběžovice, Překlady španělštiny Poběžovice, Překlady ukrajinštiny Poběžovice