Překlady Plzeň

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plzeň

Překlad Plzeň

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plzeň.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plzeň

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plzeň bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plzeň nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Plzeň: Vědecké práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Email, Videa, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Dopis

Prezentační překlady Plzeň: Katalog, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Prezentace, Inzertní a PR články, Průvodce, Knihy, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Reklama

Ekonomické překlady Plzeň: Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Rozvahy

Technické překlady Plzeň: Certifikát, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Plzeň: Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Soudní žaloba, Plná moc, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Odvolání, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Diplom, Stanovy, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Živnostenský list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Norma, Oddací list

Právní překlady Plzeň: Smlouva, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Plzeň“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Plzeň, Korektura Plzeň, Odborné překlady Plzeň, Právní překlady Plzeň, Překladatelská agentura Plzeň, Soudní překladatel Plzeň, Soudní překlady Plzeň, Technické překlady Plzeň, Tlumočení Plzeň, Překlady fancouzštiny Plzeň, Překlady italštiny Plzeň, Překlady maďarštiny Plzeň, Překlady španělštiny Plzeň, Překlady ukrajinštiny Plzeň, Překlady arabštiny Plzeň, Překlady běloruštiny Plzeň, Překlady bulharštiny Plzeň, Překlady chorvatštiny Plzeň, Překlady danštiny Plzeň, Překlady estonštiny Plzeň, Překlady finštiny Plzeň, Překlady holandštiny Plzeň, Překlady japonštiny Plzeň, Překlady litevštiny Plzeň, Překlady lotyštiny Plzeň, Překlady norštiny Plzeň, Překlady portugalštiny Plzeň, Překlady řečtiny Plzeň, Překlady rumunštiny Plzeň, Překlady slovinštiny Plzeň, Překlady srbštiny Plzeň, Překlady švédštiny Plzeň, Překlady turečtiny Plzeň, Překlady angličtiny Plzeň, Překlady ruštiny Plzeň, Překlady polštiny Plzeň, Překlady němčiny Plzeň