Překlady Plumlov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plumlov

Překlad Plumlov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plumlov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plumlov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plumlov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plumlov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Plumlov: Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty

Prezentační překlady Plumlov: Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Reklama

Ekonomické překlady Plumlov: Výběrová řízení, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů

Technické překlady Plumlov: Technická zpráva, Odborný text, Norma, Návod k použití, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka

Soudní překlady, úřední překlady Plumlov: Zakladatelská listina, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Notářský zápis, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Společenská smlouva, Plná moc, Rozsudek, Úmrtní list, Odvolání, Pracovní smlouva, Apostila, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Oddací list, Stanovy

Všeobecné překlady Plumlov: Videa, Firemní korespondence, Vědecké práce, Abstrakt, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plumlov, Korektura Plumlov, Odborné překlady Plumlov, Právní překlady Plumlov, Překladatelská agentura Plumlov, Soudní překladatel Plumlov, Soudní překlady Plumlov, Technické překlady Plumlov, Tlumočení Plumlov, Překlady fancouzštiny Plumlov, Překlady italštiny Plumlov, Překlady maďarštiny Plumlov, Překlady španělštiny Plumlov, Překlady ukrajinštiny Plumlov