Překlady Plesná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plesná

Překlad Plesná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plesná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plesná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plesná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plesná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Plesná: Obchodní podmínky, Žaloba, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Plesná: Příručka, Norma, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Technologické postupy

Ekonomické překlady Plesná: Akcie, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Plesná: Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Životopisy, Novinové články, Videa, Abstrakt, Email, Diplomové práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Plesná: Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Reklama, Inzertní a PR články, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Knihy, PPC reklama, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Plesná: Živnostenský list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Plná moc, Úmrtní list, Notářský zápis, Stanovy, Norma, Odvolání, Zakladatelská listina, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Rozsudek, Vysvědčení, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plesná, Korektura Plesná, Odborné překlady Plesná, Právní překlady Plesná, Překladatelská agentura Plesná, Soudní překladatel Plesná, Soudní překlady Plesná, Technické překlady Plesná, Tlumočení Plesná, Překlady fancouzštiny Plesná, Překlady italštiny Plesná, Překlady maďarštiny Plesná, Překlady španělštiny Plesná, Překlady ukrajinštiny Plesná , Překlady arabštiny Plesná, Překlady běloruštiny Plesná, Překlady bulharštiny Plesná, Překlady chorvatštiny Plesná, Překlady danštiny Plesná, Překlady estonštiny Plesná, Překlady finštiny Plesná, Překlady holandštiny Plesná, Překlady japonštiny Plesná, Překlady litevštiny Plesná, Překlady lotyštiny Plesná, Překlady norštiny Plesná, Překlady portugalštiny Plesná, Překlady řečtiny Plesná, Překlady rumunštiny Plesná, Překlady slovinštiny Plesná, Překlady srbštiny Plesná, Překlady švédštiny Plesná, Překlady turečtiny Plesná