Překlady Plasy

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plasy

Překlad Plasy

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plasy.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plasy

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plasy bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plasy nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Plasy: Ekonomické analýzy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů

Všeobecné překlady Plasy: Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Diplomové práce, Životopisy, Dopis, Email, Abstrakt

Technické překlady Plasy: Manuál, Norma, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Revizní zpráva, Odborný text, Návod k obsluze

Právní překlady Plasy: Smlouva, Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Plasy: Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Rodný list, Apostila, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Notářský zápis, Norma, Diplom, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Oddací list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Plná moc, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Certifikát, Odvolání, Živnostenský list

Prezentační překlady Plasy: Průvodce, Letáky, Reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, Tiskoviny

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plasy, Korektura Plasy, Odborné překlady Plasy, Právní překlady Plasy, Překladatelská agentura Plasy, Soudní překladatel Plasy, Soudní překlady Plasy, Technické překlady Plasy, Tlumočení Plasy, Překlady fancouzštiny Plasy, Překlady italštiny Plasy, Překlady maďarštiny Plasy, Překlady španělštiny Plasy, Překlady ukrajinštiny Plasy