Překlady Plánice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Plánice

Překlad Plánice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Plánice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Plánice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Plánice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Plánice nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Plánice: Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Manuál, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát

Prezentační překlady Plánice: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Letáky, Průvodce, Knihy, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Plánice: Oddací list, Plná moc, Vysvědčení, Odvolání, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Apostila, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Stanovy, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva

Ekonomické překlady Plánice: Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Všeobecné překlady Plánice: Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email

Právní překlady Plánice: Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Odvolání, Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Plánice, Korektura Plánice, Odborné překlady Plánice, Právní překlady Plánice, Překladatelská agentura Plánice, Soudní překladatel Plánice, Soudní překlady Plánice, Technické překlady Plánice, Tlumočení Plánice, Překlady fancouzštiny Plánice, Překlady italštiny Plánice, Překlady maďarštiny Plánice, Překlady španělštiny Plánice, Překlady ukrajinštiny Plánice