Překlady Planá nad Lužnicí

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Planá nad Lužnicí

Překlad Planá nad Lužnicí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Planá nad Lužnicí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Planá nad Lužnicí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Planá nad Lužnicí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Planá nad Lužnicí nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Planá nad Lužnicí: Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Planá nad Lužnicí: Technologické postupy, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Příručka, Odborný text

Prezentační překlady Planá nad Lužnicí: Průvodce, Prezentace, Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Knihy

Ekonomické překlady Planá nad Lužnicí: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Planá nad Lužnicí: Bakalářské práce, Videa, Firemní korespondence, Životopisy, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Email, Dopis, Abstrakt, Diplomové práce

Soudní překlady, úřední překlady Planá nad Lužnicí: Certifikát, Průkaz totožnosti, Rodný list, Vysvědčení, Úmrtní list, Notářský zápis, Norma, Apostila, Diplom, Oddací list, Živnostenský list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Plná moc, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Stanovy, Rozsudek, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Planá nad Lužnicí, Korektura Planá nad Lužnicí, Odborné překlady Planá nad Lužnicí, Právní překlady Planá nad Lužnicí, Překladatelská agentura Planá nad Lužnicí, Soudní překladatel Planá nad Lužnicí, Soudní překlady Planá nad Lužnicí, Technické překlady Planá nad Lužnicí, Tlumočení Planá nad Lužnicí, Překlady fancouzštiny Planá nad Lužnicí, Překlady italštiny Planá nad Lužnicí, Překlady maďarštiny Planá nad Lužnicí, Překlady španělštiny Planá nad Lužnicí, Překlady ukrajinštiny Planá nad Lužnicí