Překlady Planá

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Planá

Překlad Planá

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Planá.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Planá

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Planá bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Planá nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Planá: Bakalářské práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Životopisy, Novinové články, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce

Právní překlady Planá: Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU

Ekonomické překlady Planá: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy

Technické překlady Planá: Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Norma, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy

Prezentační překlady Planá: Tiskoviny, PPC reklama, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, Reklama, Prezentace, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Planá: Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Rozsudek, Pracovní smlouva, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Úmrtní list, Notářský zápis, Certifikát, Stanovy, Vysvědčení, Diplom, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Plná moc, Oddací list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Planá, Korektura Planá, Odborné překlady Planá, Právní překlady Planá, Překladatelská agentura Planá, Soudní překladatel Planá, Soudní překlady Planá, Technické překlady Planá, Tlumočení Planá, Překlady fancouzštiny Planá, Překlady italštiny Planá, Překlady maďarštiny Planá, Překlady španělštiny Planá, Překlady ukrajinštiny Planá