Překlady Pelhřimov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pelhřimov

Překlad Pelhřimov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pelhřimov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pelhřimov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pelhřimov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pelhřimov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Pelhřimov: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Odvolání, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Obchodní právo, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Dokumenty

Technické překlady Pelhřimov: Odborný text, Norma, Technologické postupy, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál

Ekonomické překlady Pelhřimov: Rozvahy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Daňové formuláře

Prezentační překlady Pelhřimov: PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Pelhřimov: Stanovy, Vysvědčení, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Notářský zápis, Vysvědčení, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Diplom, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Odvolání, Norma, Rodný list, Certifikát, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Oddací list, Rozsudek

Všeobecné překlady Pelhřimov: Diplomové práce, Videa, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Email, Bakalářské práce, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pelhřimov, Korektura Pelhřimov, Odborné překlady Pelhřimov, Právní překlady Pelhřimov, Překladatelská agentura Pelhřimov, Soudní překladatel Pelhřimov, Soudní překlady Pelhřimov, Technické překlady Pelhřimov, Tlumočení Pelhřimov, Překlady fancouzštiny Pelhřimov, Překlady italštiny Pelhřimov, Překlady maďarštiny Pelhřimov, Překlady španělštiny Pelhřimov, Překlady ukrajinštiny Pelhřimov