Překlady Pečky

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pečky

Překlad Pečky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pečky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pečky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pečky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pečky nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Pečky: Odvolání, Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Pečky: Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie

Technické překlady Pečky: Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Pečky: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Překlady webových stránek, Videa, Životopisy, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Pečky: Zakladatelská listina, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Vysvědčení, Notářský zápis, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rozsudek, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Rodný list, Úmrtní list, Stanovy, Plná moc, Diplom

Prezentační překlady Pečky: PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Webové stránky

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pečky, Korektura Pečky, Odborné překlady Pečky, Právní překlady Pečky, Překladatelská agentura Pečky, Soudní překladatel Pečky, Soudní překlady Pečky, Technické překlady Pečky, Tlumočení Pečky, Překlady fancouzštiny Pečky, Překlady italštiny Pečky, Překlady maďarštiny Pečky, Překlady španělštiny Pečky, Překlady ukrajinštiny Pečky