Překlady Pec pod Sněžkou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pec pod Sněžkou

Překlad Pec pod Sněžkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pec pod Sněžkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pec pod Sněžkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pec pod Sněžkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pec pod Sněžkou nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pec pod Sněžkou: Revizní zpráva, Odborný text, Norma, Návod k obsluze, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva

Ekonomické překlady Pec pod Sněžkou: Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Právní překlady Pec pod Sněžkou: Smluvní dokumentace, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Odvolání, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Právní dokumenty

Prezentační překlady Pec pod Sněžkou: Prezentace, PPC reklama, Reklama, Knihy, Letáky, Tiskoviny, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, Katalog, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Pec pod Sněžkou: Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Společenská smlouva, Úmrtní list, Apostila, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Oddací list, Rodný list, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Živnostenský list, Vysvědčení, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Stanovy, Zakladatelská listina, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Odvolání

Všeobecné překlady Pec pod Sněžkou: Email, Videa, Novinové články, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Pec pod Sněžkou, Korektura Pec pod Sněžkou, Odborné překlady Pec pod Sněžkou, Právní překlady Pec pod Sněžkou, Překladatelská agentura Pec pod Sněžkou, Soudní překladatel Pec pod Sněžkou, Soudní překlady Pec pod Sněžkou, Technické překlady Pec pod Sněžkou, Tlumočení Pec pod Sněžkou, Překlady fancouzštiny Pec pod Sněžkou, Překlady italštiny Pec pod Sněžkou, Překlady maďarštiny Pec pod Sněžkou, Překlady španělštiny Pec pod Sněžkou, Překlady ukrajinštiny Pec pod Sněžkou