Překlady Osečná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Osečná

Překlad Osečná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Osečná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Osečná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Osečná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Osečná nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Osečná: Prezentace, Letáky, Inzertní a PR články, Reklama, Knihy, Webové stránky, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Průvodce, Tiskoviny, Katalog

Technické překlady Osečná: Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Norma, Návod k obsluze, Technická zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Manuál

Ekonomické překlady Osečná: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Akcie

Všeobecné překlady Osečná: Vědecké práce, Diplomové práce, Novinové články, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Bakalářské práce, Email

Právní překlady Osečná: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba, Dokumenty, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Osečná: Vysvědčení, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Stanovy, Úmrtní list, Norma, Diplom, Společenská smlouva, Certifikát, Plná moc, Rozsudek, Živnostenský list, Rodný list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Apostila

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Osečná, Korektura Osečná, Odborné překlady Osečná, Právní překlady Osečná, Překladatelská agentura Osečná, Soudní překladatel Osečná, Soudní překlady Osečná, Technické překlady Osečná, Tlumočení Osečná, Překlady fancouzštiny Osečná, Překlady italštiny Osečná, Překlady maďarštiny Osečná, Překlady španělštiny Osečná, Překlady ukrajinštiny Osečná