Překlady Olomouc

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olomouc

Překlad Olomouc

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olomouc.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olomouc

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olomouc bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olomouc nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Olomouc: Odvolání, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Občanské právo

Technické překlady Olomouc: Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Norma, Certifikát

Ekonomické překlady Olomouc: Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Akcie, Daňové formuláře, Audity projektů, Účetní výkazy

Prezentační překlady Olomouc: Billboardy a plakáty, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Katalog, PPC reklama, Webové stránky, Reklama, Průvodce, Prezentace, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Olomouc: Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Diplom, Vysvědčení, Apostila, Úmrtní list, Plná moc, Rodný list, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Odvolání, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Oddací list, Zakladatelská listina

Všeobecné překlady Olomouc: Novinové články, Email, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Olomouc“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Olomouc, Korektura Olomouc, Odborné překlady Olomouc, Právní překlady Olomouc, Překladatelská agentura Olomouc, Soudní překladatel Olomouc, Soudní překlady Olomouc, Technické překlady Olomouc, Tlumočení Olomouc, Překlady fancouzštiny Olomouc, Překlady italštiny Olomouc, Překlady maďarštiny Olomouc, Překlady španělštiny Olomouc, Překlady ukrajinštiny Olomouc, Překlady arabštiny Olomouc, Překlady běloruštiny Olomouc, Překlady bulharštiny Olomouc, Překlady chorvatštiny Olomouc, Překlady danštiny Olomouc, Překlady estonštiny Olomouc, Překlady finštiny Olomouc, Překlady holandštiny Olomouc, Překlady japonštiny Olomouc, Překlady litevštiny Olomouc, Překlady lotyštiny Olomouc, Překlady norštiny Olomouc, Překlady portugalštiny Olomouc, Překlady řečtiny Olomouc, Překlady rumunštiny Olomouc, Překlady slovinštiny Olomouc, Překlady srbštiny Olomouc, Překlady švédštiny Olomouc, Překlady turečtiny Olomouc, Překlady angličtiny Olomouc, Překlady ruštiny Olomouc, Překlady polštiny Olomouc, Překlady němčiny Olomouc