Překlady Náchod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Náchod

Překlad Náchod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Náchod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Náchod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Náchod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Náchod nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Náchod: Videa, Vědecké práce, Diplomové práce, Životopisy, Bakalářské práce, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Dopis, Abstrakt

Právní překlady Náchod: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Náchod: Technologické postupy, Technická zpráva, Certifikát, Prohlášení o shodě, Norma, Návod k použití, Revizní zpráva, Odborný text, Manuál, Návod k obsluze, Příručka

Ekonomické překlady Náchod: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Prezentační překlady Náchod: Tiskoviny, PPC reklama, Prezentace, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Katalog, Letáky

Soudní překlady, úřední překlady Náchod: Vysvědčení, Rodný list, Apostila, Notářský zápis, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Rozsudek, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Certifikát, Norma, Diplom, Zakladatelská listina, Plná moc, Potvrzení o studiu, Oddací list, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Náchod“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Náchod, Korektura Náchod, Odborné překlady Náchod, Právní překlady Náchod, Překladatelská agentura Náchod, Soudní překladatel Náchod, Soudní překlady Náchod, Technické překlady Náchod, Tlumočení Náchod, Překlady fancouzštiny Náchod, Překlady italštiny Náchod, Překlady maďarštiny Náchod, Překlady španělštiny Náchod, Překlady ukrajinštiny Náchod, Překlady arabštiny Náchod, Překlady běloruštiny Náchod, Překlady bulharštiny Náchod, Překlady chorvatštiny Náchod, Překlady danštiny Náchod, Překlady estonštiny Náchod, Překlady finštiny Náchod, Překlady holandštiny Náchod, Překlady japonštiny Náchod, Překlady litevštiny Náchod, Překlady lotyštiny Náchod, Překlady norštiny Náchod, Překlady portugalštiny Náchod, Překlady řečtiny Náchod, Překlady rumunštiny Náchod, Překlady slovinštiny Náchod, Překlady srbštiny Náchod, Překlady švédštiny Náchod, Překlady turečtiny Náchod, Překlady angličtiny Náchod, Překlady ruštiny Náchod, Překlady polštiny Náchod, Překlady němčiny Náchod