Překlady Moravský Beroun

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Moravský Beroun

Překlad Moravský Beroun

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Moravský Beroun.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Moravský Beroun

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Moravský Beroun bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Moravský Beroun nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Moravský Beroun: Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Životopisy, Firemní korespondence, Email, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek

Technické překlady Moravský Beroun: Certifikát, Technologické postupy, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k použití, Příručka

Prezentační překlady Moravský Beroun: Billboardy a plakáty, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Inzertní a PR články, Katalog, Letáky, Webové stránky, Knihy, Reklama

Právní překlady Moravský Beroun: Žaloba, Smlouva, Odvolání, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Ekonomické překlady Moravský Beroun: Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Soudní překlady, úřední překlady Moravský Beroun: Pracovní smlouva, Živnostenský list, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Plná moc, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Diplom, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Odvolání, Stanovy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Moravský Beroun, Korektura Moravský Beroun, Odborné překlady Moravský Beroun, Právní překlady Moravský Beroun, Překladatelská agentura Moravský Beroun, Soudní překladatel Moravský Beroun, Soudní překlady Moravský Beroun, Technické překlady Moravský Beroun, Tlumočení Moravský Beroun, Překlady fancouzštiny Moravský Beroun, Překlady italštiny Moravský Beroun, Překlady maďarštiny Moravský Beroun, Překlady španělštiny Moravský Beroun, Překlady ukrajinštiny Moravský Beroun