Překlady Mirotice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirotice

Překlad Mirotice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirotice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirotice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirotice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirotice nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mirotice: Průvodce, Katalog, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Reklama, Prezentace, Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty

Technické překlady Mirotice: Norma, Odborný text, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva

Právní překlady Mirotice: Smluvní dokumentace, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní právo, Občanské právo

Ekonomické překlady Mirotice: Dluhopisy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Všeobecné překlady Mirotice: Firemní korespondence, Dopis, Novinové články, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Mirotice: Živnostenský list, Apostila, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Vysvědčení, Společenská smlouva, Norma, Certifikát, Odvolání, Oddací list, Stanovy, Diplom, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Zakladatelská listina, Soudní žaloba

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Mirotice, Korektura Mirotice, Odborné překlady Mirotice, Právní překlady Mirotice, Překladatelská agentura Mirotice, Soudní překladatel Mirotice, Soudní překlady Mirotice, Technické překlady Mirotice, Tlumočení Mirotice, Překlady fancouzštiny Mirotice, Překlady italštiny Mirotice, Překlady maďarštiny Mirotice, Překlady španělštiny Mirotice, Překlady ukrajinštiny Mirotice