Překlady Mikulov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mikulov

Překlad Mikulov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mikulov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mikulov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mikulov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mikulov nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mikulov: Akcie, Audity projektů, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Technické překlady Mikulov: Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Manuál, Příručka, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát

Právní překlady Mikulov: Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Právní dokumenty

Prezentační překlady Mikulov: PPC reklama, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Tiskoviny, Reklama, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Mikulov: Certifikát, Diplom, Rozsudek, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Potvrzení o studiu, Apostila, Notářský zápis, Plná moc, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Rodný list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Norma, Odvolání, Společenská smlouva, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Stanovy, Revizní zpráva, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné překlady Mikulov: Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Email, Novinové články, Firemní korespondence, Životopisy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Nově nabízíme v lokalitě „Mikulov“ taky překlady z/do albánštiny, gruzínštiny, hebrejštiny, makedonštiny, perštiny, vietnamštiny a mongolštiny.

Expresní překlady Mikulov, Korektura Mikulov, Odborné překlady Mikulov, Právní překlady Mikulov, Překladatelská agentura Mikulov, Soudní překladatel Mikulov, Soudní překlady Mikulov, Technické překlady Mikulov, Tlumočení Mikulov, Překlady fancouzštiny Mikulov, Překlady italštiny Mikulov, Překlady maďarštiny Mikulov, Překlady španělštiny Mikulov, Překlady ukrajinštiny Mikulov, Překlady arabštiny Mikulov, Překlady běloruštiny Mikulov, Překlady bulharštiny Mikulov, Překlady chorvatštiny Mikulov, Překlady danštiny Mikulov, Překlady estonštiny Mikulov, Překlady finštiny Mikulov, Překlady holandštiny Mikulov, Překlady japonštiny Mikulov, Překlady litevštiny Mikulov, Překlady lotyštiny Mikulov, Překlady norštiny Mikulov, Překlady portugalštiny Mikulov, Překlady řečtiny Mikulov, Překlady rumunštiny Mikulov, Překlady slovinštiny Mikulov, Překlady srbštiny Mikulov, Překlady švédštiny Mikulov, Překlady turečtiny Mikulov, Překlady angličtiny Mikulov, Překlady ruštiny Mikulov, Překlady polštiny Mikulov, Překlady němčiny Mikulov