Překlady Meziboří

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Meziboří

Překlad Meziboří

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Meziboří.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Meziboří

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Meziboří bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Meziboří nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Meziboří: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Akcie

Prezentační překlady Meziboří: Knihy, Reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky

Technické překlady Meziboří: Příručka, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Norma, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text, Certifikát

Všeobecné překlady Meziboří: Dopis, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Diplomové práce, Životopisy, Videa, Email, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Meziboří: Diplom, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Průkaz totožnosti, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Notářský zápis, Úmrtní list, Revizní zpráva, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Rozsudek, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Certifikát, Rodný list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Zakladatelská listina

Právní překlady Meziboří: Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Smlouva, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Meziboří, Korektura Meziboří, Odborné překlady Meziboří, Právní překlady Meziboří, Překladatelská agentura Meziboří, Soudní překladatel Meziboří, Soudní překlady Meziboří, Technické překlady Meziboří, Tlumočení Meziboří, Překlady fancouzštiny Meziboří, Překlady italštiny Meziboří, Překlady maďarštiny Meziboří, Překlady španělštiny Meziboří, Překlady ukrajinštiny Meziboří